Kralın düşünmesiyle yetinmeyenlere elmalar bırakmış ama bu elmaların çözümlerini kitabımızda vermemiştik. Emek harcayıp çözümler için uğraşanlar için beklenen an geldi. Gün, gün, elma elma çözümler aşağıda. Hangi günün hangi elmasının çözümüne ulaşmak istiyorsanız o güne tıklayarak huzura kavuşabilirsiniz.

Şehrazad'ın 101 Oyunu Cilt 1 Şehrazad'ın 101 Oyunu Cilt 2

Kitabın yazarları olarak elmaların çözümlerinde paha biçilmez emeğini esirgemeyen sayın Cem Duran'a teşekkürü borç biliriz.